Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien

(Mahatma Gandhi)

Het ontwikkelen van goede samenwerking en synergie binnen teams

Teamcoaching is bedoeld om met en van elkaar te leren in de beroepspraktijk.

Soms zijn er vragen omtrent het teamfunctioneren. Waar lopen jullie als team tegenaan? Voelt u zich niet meer veilig of belemmert de samenwerking binnen het team u in het functioneren? Het kan nodig zijn het team te begeleiden naar zelfstandigheid en volwassenheid.

Er kan in het team behoefte zijn aan supervisie/intervisie zodat er meer diepgang verkregen wordt en meer leerrendement binnen de eigen werksetting.

Het inbrengen van een individuele casus of dilemma behoort tot de mogelijkheden.

Onder begeleiding van de coach komt u tot inzichten omtrent het functioneren van uw team en krijgt u handvatten om te komen tot betere samenwerking.

Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid wordt er in de groep gewerkt aan meer synergie en verbondenheid.

Welke vragen kom ik zoal tegen in mijn coachingspraktijk

We hebben een conflict. Hoe lossen we dat op?

Wat kunnen we doen om het roddelen te stoppen?

Sommige collega’s staan stil terwijl anderen vooruit willen.

Hoe krijgen we meer plezier als team?

Hoe verbeteren we de samenwerking?

Hoe maken we gebruik van elkaars kwaliteiten?